ההבדל בין המונחים "פירוק חברה מרצון" מול "פירוק חברה חדלת פירעון"

המונח "פירוק חברה" הוא למעשה שם נרדף לסגירה של חברה בע"מ. כאשר רוצים לפרק חברה שאין לה חובות, או לחילופין שיש לה חובות, אבל שווי נכסיה עולה על חובותיה, הפעולה מכונה "פירוק חברה מרצון". אולם כאשר הבעלים של החברה (או נושה) רוצה לפרק חברה שיש לה חובות, ולדעתו היא לא מסוגלת לפרוע אותם, אנו נכנה זאת בדרך כלל "פירוק חברה חדלת פירעון".

מה הסכום המינימלי שבגינו אפשר לבקש פירוק חברה חדלת פירעון?

התשובה לשאלה זו תלויה במי מעוניין לקדם את הליך פירוק החברה.

נכון לשנת 2023, הבעלים של החברה רשאי לבקש מיוזמתו את פירוק החברה חדלת הפירעון אם סך כלל החובות הוא לפחות 27,000 שקל.

אם נושה של החברה מעוניין לקדם הליך לפירוק החברה, צריך שהחוב כלפיו אינו שנוי במחלוקת, ועומד לכל הפחות על 81,000 ₪ (נכון לשנת 2023).

המונח "אינו שנוי במחלוקת" מתייחס למצב שבו החברה מודה בגובה החוב, או לחילופין התקיים הליך משפטי וניתן פסק דין, ולכן החוב כבר אינו שנוי במחלוקת.

מה אפשר לעשות אם נושה יוזם הליך לפירוק החברה?

במקרה שכזה, אם הבעלים של החברה מעוניין להתנגד לבקשה לפרק את החברה, עליו להגיש כתב התנגדות לבית המשפט. במסגרת כתב ההתנגדות, על החברה להוכיח שהיא עומדת בשלושה תנאים מצטברים [סעיף 23(א) לחוק חדלות פירעון ]:

(א)   יש סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד;

(ב)   אין חשש סביר שהפעלת התאגיד תפגע בנושים;

(ג)    יש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד;

אם בית המשפט שוכנע שהחברה עומדת בכל 3 התנאים המצטברים, החוק מאפשר לבית המשפט להשאיר את החברה פעילה לתקופה מוגבלת של עד 9 חודשים. בסמוך לתום תקופה זו, בית המשפט רשאי להאריך מעת לעת לתקופות נוספות בנות 3 חודשים כל פעם, כאשר בכל פעם החברה צריכה להוכיח כי היא עדיין עומדת בכל 3 התנאים המצטברים [סעיף 23(ב) לחוק חדלות פירעון].   

מה קורה כאשר בית המשפט מחליט על פירוק החברה חדלת הפירעון?

מה שצפוי לקרות הוא שבית המשפט ימנה נאמן.

הנאמן הוא כמעט תמיד עורך-דין, שתפקידו לפקח על הליך הפירוק מטעם בית המשפט.

עם מתן ההחלטה על פירוק החברה, אסור יהיה לחברה לבצע פעולות משפטיות מיוזמתה, ובראשן האיסור לפרוע חובות.

בנוסף, הבעלים של החברה מחויב לשתף פעולה עם הנאמן, ולמסור מידע ומסמכים, לכשיתבקש.

מה תפקידו של עורך הדין שמייצג את החברה בהליך חדלות הפירעון?

עורך הדין של החברה הוא החולייה המקשרת בין החברה לבין הנושים שלה, הנאמן ובית המשפט.

כמובן שתפקידו העיקרי הוא לייצג את החברה, אולם לא פחות חשוב מכך היא העובדה שהוא איש הסוד, וניתן להתייעץ מולו על נושאים שנויים במחלוקת שקשורים לנושא.

עורך הדין נועד בנוסף להבהיר למי שעומד בראשה מה מותר, מה אסור, ומה מרחב התמרון.

במקביל, עורך הדין של החברה יודע גם מהם גבולות הגזרה של הנאמן: מה מותר לנאמן לבקש מבעלי החברה, ומה אסור לו.

לפיכך חשוב ביותר שתהיו מיוצגים על-ידי עורך דין, אשר יילווה אתכם את החברה לאורך כל ההליך.

תוכן עניינים
פירוק חברה חדלת פירעון
דילוג לתוכן