כל מה שחשוב לדעת על פירוק חברה:כך תעשו את זה נכון!

פירוק חברה מרצון יכול להתנהל כיום בהליך מזורז. מהם התנאים לכך ולמה חשוב להסתייע בעורך דין העוסק בפירוק חברות? כל התשובות בהמשך!

כשחברה מסחרית הופכת לבלתי רווחית, אינה מתנהלת כראוי או שפעילותה חדלה להיות רלוונטית, יכולים בעלי המניות בה, להחליט ללכת להליך זה. החל משנת 2019, מאפשר תיקון בחוק החברות פירוק מרצון של חברה, בהליך מזורז.

סגירת חברה חייב להתבצע בהליך של פירוק, כאשר לצד פירוק מרצון ביוזמת הדירקטורים ובעלי המניות, ייתכן במקרים אחרים פירוק כפוי, המתבצע על ידי בית המשפט.

פירוק חברה כפוי, נעשה בדרך כלל ביוזמתם של נושים, שהחברה חייבת להם כספים, שלא שולמו. עילות לפירוק כפוי של חברה, יכולות להיות הפסקת פעילות החברה למשך שנה, אי התחלה של פעילות בתוך שנה מהתאגדותה, פשיטת רגל (חדלות פירעון) ועוד.

במקרה כזה, יחל הפירוק כבר ביום הגשת הבקשה, על ידי מפרק שימנה בית המשפט. המפרק יכנס את נכסי החברה וידאג למכירתם ולחלוקת התמורה עבורם, בין כל הנושים.

פירוק החברה יתבצע רק לאחר שנפרעו כל חובות החברה (במידת האפשר כמובן), שעבודים אם היו כאלה, הוסרו, הנכסים השייכים לחברה חולקו והתיקים על שמה ברשויות, נסגרו.

פירוק חברה הליך מזורז

פירוק מרצון של חברה שאין לה קנסות או מתנהלים נגדה הליכים משפטיים או הליכי גבייה, המסוגלת לפרוע את חובותיה לנושים (אם יש כאלה), בתוך תקופה של שנה, יכול להתבצע כיום, בהליך מזורז.

בשלב הראשון של הליך פירוק מרצון, יש להגיש לרשם החברות תצהיר, המפרט את כושר הפירעון של החברה (כלומר את מידת יכולתה לפרוע את חובותיה). התצהיר צריך להיחתם על ידי רוב הדירקטורים של החברה, בנוכחות עורך דין.

בתצהיר יש לנקוב במועד המדויק בו הפסיקה החברה את פעילותה. יש לצרף לו בקשה לפטור מתשלום האגרות השנתיות לאור הפסקת הפעילות בה, בנוסף לאישור של רואה חשבון על היעדר פעילות בחברה ואת הדו”חות השנתיים של החברה מהשנים האחרונות.

בשלב הבא, מתכנסת אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ואספה של הנושים (אם יש כאלה). הנושים מקבלים דו"ח פיננסי מטעם דירקטוריון החברה על מצבה ופירוט כיצד היא עתידה לפרוע תביעות כספיות, שעדיין עומדות נגדה.

במסגרת האספה ממונה ​לחברה מפרק, שתפקידו כינוס נכסי החברה ומימושם, לצורך החזר חובות. במקרה של פירוק כפוי, אם קיימת מחלוקת לגבי מינוי מפרק לחברה בין הנושים לבין בעלי המניות, הסוגייה עוברת להכרעת בית המשפט.

עד 21 יום מתום כינוס בעלי המניות והנושים, תישלח הודעה לרשם החברות, על תחילת פירוק החברה. הסטטוס המשפטי של החברה יהפוך בשלב זה “לפירוק מרצון בהליך מזורז” והוא יפורסם ברשומות של משרד המשפטים.

עם סיום הליכי הפירוק, המפרק עורך דו”ח מסכם, המפרט את הפעולות שנעשו למימוש הנכסים של החברה וסילוק התחייבויותיה. בהמשך מזמן המפרק אסיפה כללית של החברה לדיון בדו”ח המסכם, מודיע לרשם החברות על כינוס האסיפה ומצרף את הפרוטוקול שלה ואת הדו”ח המסכם.

לאחר בדיקת המסמכים בידי רשם החברות, יונפק מסמך המאשר את דבר פירוק החברה. פירוק חברה לא יושלם, עד הסדרת כל חובות האגרה לרשם החברות. 100 יום לאחר הפרסום ברשומות על פירוק החברה, אם לא מוגשות לכך התנגדויות, החברה תחוסל סופית.

פירוק חברת יחיד

חברה עם בעל מניות יחיד ודירקטור יחיד, יכולה גם היא להתפרק בהליך מזורז ולקבל פטור מתשלום אגרות רשם החברות, בהגשת תצהיר הדירקטור שייחתם בפני עורך דין.

בתצהיר יש לציין את המועד המדויק בו הפסיקה החברה את פעילותה, לצד הוכחה על כך שאינה מנהלת חשבונות בנק ואישורים מקוריים ממע"מ ומס הכנסה, המוכיחים שתיקי החברה סגורים.

עורך דין פירוק חברות

הליכי פירוק חברה מרצון, הם מורכבים ודורשים לא מעט התעסקות בירוקרטית, המצאת מסמכים שונים, פרסומים ברשומות ותשלום אגרות, כל זאת במסגרת זמנים קבועה ונוקשה. טיפול נכון ומדויק במצב והשלמת הליך הפירוק בהתאם להוראות החוק, יפסיק את הצטברות חובות האגרה השנתיות המוטלות על החברה הלא פעילה ואת הקנסות המיותרים בגין אי תשלומן.

מכאן, שסיוע וליווי משפטיים של עורך דין המתעסק בפירוק חברות, שיבצע את כל הצעדים שדורש החוק, הכרחיים לצליחת הליך הפירוק בשלום ובצורה הטובה והיעילה ביותר.

תוכן עניינים
פירוק חברה
דילוג לתוכן