מתי אפשר להגיש בקשה חוזרת לפשיטת רגל?

מתי אפשר להגיש בקשה חוזרת לפשיטת רגל ולמה מסלקים אדם מהליך פשיטת רגל?

מי שהיה מיוצג על-ידי עורך דין במסגרת תהליך פשיטת הרגל (או בשמו הרשמי: הליך חדלות פירעון), ככל הנראה קיבל התראות טלפוניות מעורך הדין שלו, על הכוונה לסלקו מההליך.

מי שסילקו אותו מהליך פשיטת הרגל הראשון, ברוב המכריע של המקרים ביצע מחדל או שורת מחדלים, שהובילו את בית המשפט לנקוט בצעד קיצוני זה.

מדובר בדרך כלל במי שלא שילם את צו תשלומים החודשי שנפסק לו, או לא הגיש דו"חות דו-חודשיים, או התבקש על-ידי הנאמן להמציא מסמכים שונים. בהרבה מאוד מהמקרים, הסילוק מההליך נבעה משילוב של יותר מסיבה אחת.

הגורם המשותף לכל הסיבות לסילוק מהחייב מההליך או אי-ציות לכללים ולנהלים. מצפים מהחייב לשתף פעולה. פעולות, כגון סירוב לשלם, אי-הגשת דו"חות דו-חודשיים, ואי-מסירת מסמכים לנאמן, מתפרשת כמצב שבו החייב מזלזל בהליך, ואינו מעוניין להשתקם.

אם לחייב יש סיבה טובה להעדר יכולתו לקיים את ההוראות הללו, המערכת מצפה ממנו שבמקרים כאלה להקדים תרופה למכה: לפנות לעורך הדין ולשתף אותו במצב. אם עורך הדין יהיה סבור כי הסיבה מוצדקת, במידת הצורך הוא יגיש פנייה וינמק מדוע ראוי להתחשב במצבו של הלקוח.

כך למשל, מי שפסקו לו צו תשלומים בסך 1,000 שקל בחודש, והוא סבור שהסכום הזה גבוה מדי, צריך לפנות לעורך דינו, ועוה"ד יגיש בקשה להקטנת צו התשלומים.

מתי אפשר להגיש בקשה חוזרת לפשיטת רגל?

מי שסילקו אותו מהליך פשיטת הרגל, אין זה אומר שעולמו נחרב.

הוא יוכל בעתיד להגיש בקשה חדשה. השאלה היא מתי.

התשובה היא שאת הבקשה החוזרת בדרך כלל ניתן להגיש שנה ממועד סיום ההליך הקודם.

כאשר בית המשפט מורה לסלק אדם מההליך, הוא בדרך כלל מציין בהחלטתו מתי החייב יוכל לבקש בקשה חוזרת. אם לא מצוינת תקופה בהחלטה, הנוהל הוא שהחייב יצטרך להמתין שנה תמימה.

מה החייב אמור לעשות בתקופת הביניים ממועד סילוקו מההליך ועד למועד הבקשה החדשה להתחיל הליך פשיטת רגל?

מדובר בבעיה ידועה.

במהלך תקופת הביניים, שכאמור היא אורכת בדרך כלל שנה, אם פתוחים תיקי הוצאה לפועל נגד החייב, ניתן להטיל נגדו עיקולים והליכי גבייה אחרים. החייב בתקופה זו חסר אונים, כיוון שהיכולת שלו להתמודד מול תיקי ההוצאה לפועל היא מאוד מוגבלת. החובות שלו בדרך כלל הם בסכומים כאלה שהוא יתקשה לפרוס אותם לתשלומים.

זו אגב אחת הסיבות שעדיף לפנות להליך פשיטת רגל מהר ככל האפשר ולפני שנפתחים תיקי הוצאה לפועל: בדיוק למקרה שחלילה החייב יסולק מההליך הראשון. אם עדיין לא נפתחו תיקי הוצל"פ – יהיה לו זמן להתארגן בטרם יחל גל תביעות בבתי-משפט, פתיחת תיקי הוצאה לפועל, ועיקולים.

האם במסגרת הבקשה החוזרת לפשיטת רגל מתחילים הכל מהתחלה או ממשיכים מאותה נקודה?

למרבה הצער התשובה היא שמתחילים הכל מהתחלה.

זה אומר צו תשלומים חדש, דו"חות דו חודשיים, ואם זה לא אותו הנאמן שהיה בעבר אז סביר להניח שהנאמן החדש יבקש את אותם מסמכים שכבר ביקש הנאמן הקודם.

אחת הסיבות שלא ממשיכים מאותה נקודה היא שקיימת סבירות שהנתונים השתנו בינתיים. אנשים עוברים מקום עבודה, גובה השכר של אחד מבני הזוג משתנה, ובכלל – המצב לפני שנה או שנתיים לא הכרח תואם למצב כיום.

פשיטת רגל בפעם השנייה – על מה כדאי להתמקד?

מי שמצוי בהליך פשיטת הרגל בפעם השנייה, הנאמן יבדוק מדוע הוא סולק מההליך.

לפיכך קיימת חשיבות מיוחדת למלא אחר כל ההוראות במידת האפשר, ובמיוחד למלא אחר הוראות הנאמן. הדבר חשוב על מנת להוכיח לנאמן שהחייב מעוניין להשתקם והמעידה במסגרת ההליך הקודם היתה מעידה חד-פעמית.

מי שלמשל לא שילם את התשלומים בסדרם – צריך הפעם להתמיד.

מי שלא הגיש דו"חות דו חודשיים – צריך הפעם לוודא שהוא ממלא אותם כנדרש ובזמן.

מסיבה זו, חשוב מאוד שעורך הדין שלכם יהיה בקיא בתחום פשיטת הרגל ובדיני חדלות פירעון.

אם עורך הדין שלכם אינו עוסק בתחום, הוא עלול לגרום לכם נזק בלתי-הפיך, אשר במצב קיצוני עלול להביא לסילוקכם מההליך גם בפעם השנייה. הוא לא יודע מה מותר להגיש ומה לא, מתי להגיש, מה כדאי לטעון ומה לא כדאי לטעון, וכיוצ"ב.

תוכן עניינים
בקשה חוזרת לפשיטת רגל
דילוג לתוכן