האם לחוב מזונות יש עדיפות בחוק על פני מזונות רגילים?

המצב הרגיל: באופן כללי, אנשים מחויבים לשלם את כל החובות שלהם, ללא יוצא מן הכלל. עדיפות בחוק, ברמת העיקרון, לא תעניק לאנשים אישור לתת עדיפות לשלם חוב לאדם אחד על פני אדם אחר.

ואולם, הסיטואציה הזו משתנה במקצת כאשר נפתחים תיקי הוצאה לפועל, או מתנהל הליך חדלות פירעון, כפי שנראה בהמשך מאמר זה.

מה יהיה השוני בעדיפות לחוק כאשר נפתחים תיקי הוצאה לפועל?

בשל החשיבות רבה שהמדינה רואה בתשלומי המזונות (והיא: רווחתם הכלכלית של הילדים) – לגביית החוב בתיק מזונות תהא עדיפות בחוק על פני תיק הוצאה לפועל הנוגע מחוב אחר.

כיצד הדבר בא לידי ביטוי? – אם יעוקלו כספים של החייב במסגרת אחד התיקים הרגילים, הכסף יועבר לתיק המזונות, וכך הדבר צפוי להימשך עד שתיק המזונות ייסגר.

הדבר גם בא לידי ביטוי בהיבט נוסף: מי שמצהיר שיש לו תשלומים שוטפים עבור דמי-מזונות, מתחשבים בו כאשר הוא מגיש בקשה לפריסת התשלומים בתיקי ההוצאה לפועל הרגילים. ואולם, בסיטואציה הפוכה לא בטוח שיתחשבו בחייב. מי שמצהיר במסגרת תיק מזונות שיש לו חובות בתיקי הוצאה לפועל אחרים, לא בטוח שיתחשבו במצבו.

עובדה נוספת בהקשר זה שחשוב לדעת היא, שבתיקי הוצאה לפועל רגילים כאשר אתם משלמים את החוב, תיק ההוצל"פ מסיבות ברורות נסגר. אולם הדבר לא תמיד זה כך בתיק מזונות. בהרבה מקרים תיק המזונות לא נסגר אוטומטית, גם כאשר החוב הוא אפס שקל. מה שקורה הוא שבכל חודש החיוב השוטף מופיע בתיק ההוצל"פ, נניח: 3,000 ₪, ואם התשלום נפרע, הגרושה מדווחת על התשלום והחוב בתיק מתאפס עד החודש הבא, וכך חוזר חלילה. במקרה שכזה אם רשם ההוצל"פ ישתכנע שאתם משלמים לגרושה בקביעות, הוא צפוי להיעתר לבקשתכם לסגור סוף-סוף את תיק ההוצל"פ. אולם מי שלא משלם בקביעות, בקשתו צפויה להידחות, והמצב הזה עלול להימשך שנים רבות.

בשל נסיבות אלה, כדאי מאוד להימנע ממצב שפתוח נגדכם תיק הוצאה לפועל הנובע מאי תשלום דמי מזונות.

ומה קורה בהליך חדלות פירעון?

מי שבשל מצבו הכלכלי פונה להליך חדלות פירעון, צריך לדעת שבניגוד לחובות רגילים עליהם הוא צפוי לקבל צו הפטר ולא לשלם אותם בעתיד, על חוב מזונות צו ההפטר לא חל.

המשמעות היא שמי שכל החובות שלו או כמעט כל החובות שלו נובעים מחוב מזונות – אין לו סיבה לגשת להליך חדלות פירעון, כי בקשתו צפויה להידחות. הוא לא יקבל הפטר חובות על חוב זה.

אנשים פונים לחדלות פירעון על מנת לפתוח "דף חדש". אולם כאשר מדובר בחוב מזונות – הליך חדלות פירעון לא מסייע בכך.

מה המסקנה ביחס למי שיש חובות למספר גופים?

מי שצובר חובות, כדאי לו לעשות עם עצמו חשבון נפש ולחשוב האם הוא צופה שמצבו הכלכלי ישתפר בקרוב, או לאו. מדוע? – כיוון שיש להחלטה זו השלכות בעתיד הקרוב.

מי שחושב שהמשבר שלו הוא זמני בלבד ולתקופה קצרה מאוד, יכול להיות שלא תהיה בעיה בהמשך ההתנהלות הנוכחית. אולי.

אולם מי שחושש שהמשבר אינו זמני או לא בהכרח לתקופה קצרה, רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין שעוסק בתחומים הוצאה לפועל וחדלות פירעון, וזאת על מנת לשמוע כיצד כדאי להתנהל מעתה ואילך מבחינה משפטית.

במסגרת פגישה אצל עורך הדין, דנים באפשרות שייפתח בקרוב תיק הוצאה לפועל, כמה תיקי הוצאה לפועל, איזה סוגים של תיקי הוצאה לפועל צפויים להיפתח, ובמקביל נשקול את האפשרות האם כדאי או צריך לפנות להליך חדלות פירעון.

האם יש טעם לשכור עורך דין מטעמכם לפני שנפתחו תיקי הוצאה לפועל?

התשובה היא שככל הנראה – כן.

באופן כללי, יכולת התמרון של עורך הדין היא רחבה יותר לפני שנפתחים תיקי הוצל"פ.

הסיבה היא שברגע שנפתח תיק הוצאה לפועל – צריכים וחייבים להתמודד אתו.

ואולם, אם עדיין לא נפתחו תיקי הוצאה לפועל כלל, או נפתח רק תיק אחד, לעורך הדין יש בדרך כלל מגוון רחב יותר של אפשרויות לסייע לכם. כמובן: כל מקרה לגופו, ובהתאם לנסיבות המקרה.

כך או כך, המסקנה היא שתמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין במקרה של חוב, ולא להמתין לדקה האחרונה. המתנה לדקה האחרונה מצמצמת את מספר האופציות המשפטיות שעומדות לנגד עינינו.

תוכן עניינים
עדיפות בחוק
דילוג לתוכן