נפתח נגדכם תיק הוצאה לפועל? מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין עיקולים שייצג אתכם נאמנה לאורך ההליך, וישיג עבורכם את הסדר התשלומים הנוח ביותר האפשרי.

התנהלות כלכלית שגויה, משברי חיים, אירועים בריאותיים או משפחתיים בלתי צפויים או סתם שחיקה של השכר לנוכח יוקר המחייה, מביאים רבים להסתבך עד צוואר ולשקוע בחובות כבדים.

חוב שלא נפרע בזמן, צפוי להגיע פעמים רבות ללשכת להוצאה לפועל ובהמשך אף להטלת עיקולים.

מהו עיקול?

עיקול הוא הליך הגבייה הנפוץ ביותר, שמטרתו להביא לפירעון חוב.

הליכי גבייה אחרים הם בדרך כלל אמצעים שנועדו להקשות על החיים, ולא יביאו באופן ישיר לגביית הכסף. המפורסם מביניהם הוא עיכוב יציאה מן הארץ.

העיקול הוא פעולה אקטיבית של החרמת כסף או נכס השייך לחייב.

הכספים והנכסים המעוקלים ייאסרו לשימוש עד להשבת החוב. אם החייב לא פרע את החוב תוך פרק זמן מסוים למרות העיקול, ניתן יהיה לקדם באמצעות העיקול את פירעון החוב.

אם מדובר בנכס, כגון דירה או רכב – עורך הדין של הנושה יכול לבקש למכור את הרכוש, והתמורה שתתקבל תשמש להקטנת החוב.

אם מדובר בכסף (בד"כ כסף שמצוי בחשבון בנק) – הסכום יועבר ללשכת ההוצל"פ ויביא להקטנת החוב בהתאם.

עיקולים מתבצעים בכפוף לאישור של רשם ההוצאה לפועל. 

קיימים ארבעה סוגי עיקולים שהם בדרך כלל האפקטיביים ביותר: עיקול מקרקעין, עיקול רכב, עיקול חשבון בנק, ועיקול משכורת:

  1. עיקול מקרקעין – יוטל על נכסי נדל"ן שבבעלות החייב (כולל מניעת אפשרות להעברת הזכויות עליהם לאדם אחר). בדרך כלל מדובר בדירת מגורים.

עורך דין עיקולים

פער הכוחות המובנה מחייב קבלת ייעוץ ותמיכה משפטית.

עורך דין עיקולים מיומן, בקיא ובעל ניסיון בתחום ההוצאה לפועל, יכול להביא לצמצום העיקולים, ובנסיבות מסוימות אף לביטולם.

הליך של ביטול עיקול אינו פשוט, ומחייב התנהלות מול רשם ההוצאה לפועל ולעיתים גם הנושה.

סיוע משפטי צפוי לקצר את התהליכים, וימזער את הנזק הנוכחי והעתידי.

לפיכך, הצעד הראשון שצריך לעשות חייב שקיבל הודעה על פתיחת תיק נגדו בהוצאה לפועל, הוא פנייה לעורך דין, ויפה שעה אחת קודם.

עורך הדין שיתמנה ינהל את ההליך, הכולל מילוי טפסים ומסמכים, הגשתם ללשכת ההוצל"פ, יצירת קשר עם עורכי הדין של הנושים הרלוונטיים, ויצירת הסדרי פריסת תשלומים נוחים. במידת הצורך, תקודם גם פנייה לאיחוד תיקים.

כמו כן, ברבים מן המקרים הסרת העיקול לא תפתור את הבעיה הכללית. כאשר סכום החובות הוא גבוה וקיים קושי לפרוס אותו לתשלומים נוחים, הטיפול בעיקול הוא בדרך כלל שולי, ואולי הסרת העיקולים צריכה להתבצע באמצעות קידום הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל).

לסיכום פרק זה, עורך דין הוצאה לפועל מגן על זכויותיו של החייב, ומקדם את האינטרסים שלו בדרך הטובה והמהירה ביותר. רצוי מאוד שהוא יהיה מעורב בהליך כבר מתחילת הדרך, כדי לוודא שכל הצעדים הנכונים ננקטים.

עילות אפשריות לביטול עיקולים

לצורך הסרה של עיקול, עורך הדין יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה מנומקת, הכוללת תצהיר מטעם החייב, ומסמכים המעידים על נסיבות חריגות, שבגינן מבוקש הביטול.

יש להשתדל להביא את מלוא הנימוקים האפשריים וההוכחות האפשריות. ככל שכך ייעשה, יגדל הסיכוי שרשם ההוצאה לפועל ישתכנע שהטיעונים נכונים.

החייב יכול לטעון למשל, שהעיקול הספציפי פוגע בו כלכלית בצורה קיצונית ולא מידתית.

עילה נוספת לביטול של עיקול, יכולה להיות חוסר תום לב מצד הנושה. טענה זו בדרך כלל קשה להוכחה.

בנוסף, עורך הדין יכול לטעון כי בנסיבות המסוימות שלפנינו ההליכים שננקטו היו מוגזמים או מיותרים. המצב הזה בדרך כלל קורה כאשר כבר אותר דרך לגבות את כל החוב או כמעט את כולו (לדוגמה: עיקול על דירה), ולכן יתר העיקולים אצל הגורמים הנוספים הם מיותרים למדי.    

מיהו עורך דין עיקולים ומתי כדאי לפנות אליו?

נפתח נגדכם תיק הוצאה לפועל? מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין עיקולים שייצג אתכם נאמנה לאורך ההליך, וישיג עבורכם את הסדר התשלומים הנוח ביותר האפשרי.

התנהלות כלכלית שגויה, משברי חיים, אירועים בריאותיים או משפחתיים בלתי צפויים או סתם שחיקה של השכר לנוכח יוקר המחייה, מביאים רבים להסתבך עד צוואר ולשקוע בחובות כבדים.

חוב שלא נפרע בזמן, צפוי להגיע פעמים רבות ללשכת להוצאה לפועל ובהמשך אף להטלת עיקולים.

מהו עיקול?

עיקול הוא הליך הגבייה הנפוץ ביותר, שמטרתו להביא לפירעון חוב.

הליכי גבייה אחרים הם בדרך כלל אמצעים שנועדו להקשות על החיים, ולא יביאו באופן ישיר לגביית הכסף. המפורסם מביניהם הוא עיכוב יציאה מן הארץ.

העיקול הוא פעולה אקטיבית של החרמת כסף או נכס השייך לחייב.

הכספים והנכסים המעוקלים ייאסרו לשימוש עד להשבת החוב. אם החייב לא פרע את החוב תוך פרק זמן מסוים למרות העיקול, ניתן יהיה לקדם באמצעות העיקול את פירעון החוב.

אם מדובר בנכס, כגון דירה או רכב – עורך הדין של הנושה יכול לבקש למכור את הרכוש, והתמורה שתתקבל תשמש להקטנת החוב.

אם מדובר בכסף (בד"כ כסף שמצוי בחשבון בנק) – הסכום יועבר ללשכת ההוצל"פ ויביא להקטנת החוב בהתאם.

עיקולים מתבצעים בכפוף לאישור של רשם ההוצאה לפועל. 

קיימים ארבעה סוגי עיקולים שהם בדרך כלל האפקטיביים ביותר: עיקול מקרקעין, עיקול רכב, עיקול חשבון בנק, ועיקול משכורת:

  1. עיקול מקרקעין – יוטל על נכסי נדל"ן שבבעלות החייב (כולל מניעת אפשרות להעברת הזכויות עליהם לאדם אחר). בדרך כלל מדובר בדירת מגורים.

עורך דין עיקולים

פער הכוחות המובנה מחייב קבלת ייעוץ ותמיכה משפטית.

עורך דין עיקולים מיומן, בקיא ובעל ניסיון בתחום ההוצאה לפועל, יכול להביא לצמצום העיקולים, ובנסיבות מסוימות אף לביטולם.

הליך של ביטול עיקול אינו פשוט, ומחייב התנהלות מול רשם ההוצאה לפועל ולעיתים גם הנושה.

סיוע משפטי צפוי לקצר את התהליכים, וימזער את הנזק הנוכחי והעתידי.

לפיכך, הצעד הראשון שצריך לעשות חייב שקיבל הודעה על פתיחת תיק נגדו בהוצאה לפועל, הוא פנייה לעורך דין, ויפה שעה אחת קודם.

עורך הדין שיתמנה ינהל את ההליך, הכולל מילוי טפסים ומסמכים, הגשתם ללשכת ההוצל"פ, יצירת קשר עם עורכי הדין של הנושים הרלוונטיים, ויצירת הסדרי פריסת תשלומים נוחים. במידת הצורך, תקודם גם פנייה לאיחוד תיקים.

כמו כן, ברבים מן המקרים הסרת העיקול לא תפתור את הבעיה הכללית. כאשר סכום החובות הוא גבוה וקיים קושי לפרוס אותו לתשלומים נוחים, הטיפול בעיקול הוא בדרך כלל שולי, ואולי הסרת העיקולים צריכה להתבצע באמצעות קידום הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל).

לסיכום פרק זה, עורך דין הוצאה לפועל מגן על זכויותיו של החייב, ומקדם את האינטרסים שלו בדרך הטובה והמהירה ביותר. רצוי מאוד שהוא יהיה מעורב בהליך כבר מתחילת הדרך, כדי לוודא שכל הצעדים הנכונים ננקטים.

עילות אפשריות לביטול עיקולים

לצורך הסרה של עיקול, עורך הדין יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה מנומקת, הכוללת תצהיר מטעם החייב, ומסמכים המעידים על נסיבות חריגות, שבגינן מבוקש הביטול.

יש להשתדל להביא את מלוא הנימוקים האפשריים וההוכחות האפשריות. ככל שכך ייעשה, יגדל הסיכוי שרשם תיקי ההוצאה לפועל ישתכנע שהטיעונים נכונים.

החייב יכול לטעון למשל, שהעיקול הספציפי פוגע בו כלכלית בצורה קיצונית ולא מידתית.

עילה נוספת לביטול של עיקול, יכולה להיות חוסר תום לב מצד הנושה. טענה זו בדרך כלל קשה להוכחה.

בנוסף, עורך הדין יכול לטעון כי בנסיבות המסוימות שלפנינו ההליכים שננקטו היו מוגזמים או מיותרים. המצב הזה בדרך כלל קורה כאשר כבר אותר דרך לגבות את כל החוב או כמעט את כולו (לדוגמה: עיקול על דירה), ולכן יתר העיקולים אצל הגורמים הנוספים הם מיותרים למדי.    

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן