מהי בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז וכיצד יש להגיש אותה?

הליך של פירוק חברה, אם מרצון או בהוראת בית משפט, יכול להיות הליך מורכב. במקרים מסוימים, ניתן לבצע הליך פירוק מרצון, בהליך מזורז. איך מגישים בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז ומהי חשיבות הסיוע המשפטי? כל המידע בהמשך!

חברה או תאגיד המגיעים לסוף דרכם, צריכים לעבור הליך של פירוק. ההליך, שנפתח בצו פירוק ויכול להימשך גם כמה שנים, מסתיים בהוצאת צו חיסול לחברה.

פירוק חברה יכול להתבצע בכפייה, תחת צו בית משפט, או מרצון, ביוזמת בעלי החברה, מתוך החלטה שזהו הצעד הנכון באותה עת.

מה בין הליך פירוק כפוי לפירוק מרצון ומתי מתאפשר הליך מזורז?

כאשר פירוק חברה מתבצע בצו של בית המשפט, העילה המרכזית היא ברוב המקרים, חדלות פירעון ופשיטת רגל של החברה. הליך פירוק החברה מקביל, במקרה זה, להליך של פשיטת רגל. עילה נוספת לפירוק כפוי, יכולה להיות  סכסוך בין השותפים בחברה, שאינו מאפשר את ההמשך התקין של הפעלתה.

פירוק חברה מרצון, לעומת זאת, נעשה בהחלטה וביוזמה של בעלי המניות בחברה. לאחר שהחליטו על פירוק, מגישים בעלי המניות בקשה לפירוק מרצון לרשם החברות, בצירוף מסמכים המוכיחים את הסיבות לפירוק.

כשמדובר בחברה לא פעילה, יכולים בעליה להגיש בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז. חברה לא פעילה, על פי המוגדר בחוק החברות, היא חברה שאין בבעלותה נכסים, אין לה חובות לגורמים חיצוניים ולא מתנהלים נגדה הליכים משפטיים כלשהם, או הליכי גבייה.

במסגרת הבקשה לפירוק, צריכים בעלי החברה להוכיח שהחברה איננה פעילה עוד, אך היא בעלת כושר פירעון, אם וכאשר יוגשו נגדה דרישות כספיות בטווח של שנה.

שלבי הליך הפירוק מרצון

הליך פירוק מרצון של חברה, נפתח באסיפה כללית של בעלי המניות. על קיומה של האסיפה ועל הנושא הנדון, יש להודיע על פי החוק, לכל בעלי המניות, לפחות שלושה שבועות לפני כינוסה. משתתפי האסיפה יכולים להחליט שמצב החברה מחייב פירוק ולמנות נאמן שיטפל במסמכיה בשבע השנים הבאות.

בשלב הבא, צריכה להיות מוגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז לרשם החברות, תוך 30 יום מקבלת ההחלטה. יש לצרף לה תצהירים של  הדירקטורים בחברה על כך שאינה פעילה ומסמכים המעידים על מצבה הכלכלי, כולל  דו"חות כספיים, רשימות גבייה, הוצאות ועוד.

לאחר הגשת הבקשה, ניתן להמשיך להפעיל את החברה כרגיל, עד לקבלת החלטת רשם החברות בנושא. אם ישתכנע רשם החברות שהחברה עומדת בתנאים לפירוק מרצון בהליך מזורז, תפורסם הבקשה באתר האינטרנט של משרד המשפטים, כדי להביא אותה לידיעת הציבור.

התנגדויות לבקשה והפסקת הליכי פירוק מרצון בהליך מזורז

עם פרסום הבקשה ברשת, רשאי כל מי שרואה עצמו נפגע ממנה (מי שהחברה חייבת לו כסף, למשל), להגיש התנגדות מנומקת לפירוק החברה, בתוך 90 יום מפרסום ההודעה.

אם הוגשה התנגדות, יכול הרשם לעצור את הליך הפירוק. אם לא הוגשו התנגדויות תוך פרק הזמן הנקוב, יוכרז רשמית על חיסול החברה. החיסול יתבצע תוך עשרה ימי עבודה ממועד הגשת ההתנגדויות. לאחריו, תיחשב החברה ל"מחוסלת".

עורך דין מומחה לדיני פירוק חברות

פירוק חברה הוא הליך משפטי מורכב, הכרוך בעריכת והגשת תצהירים, העברת דיווחים לרשם החברות, בקשות לפטור מאגרות ועוד – ולכן נדרש סיוע משפטי מקצועי, כדי לצלוח אותו בשלום.

עורך דין מקצועי ומנוסה, המומחה בתחום דיני פירוק חברות (תחום משפטי מורכב, העוסק בסיום חייה של חברה, חלוקת נכסיה לזכאים וחיסולה) יוכל להוביל אתכם בדרך הקצרה, היעילה והנכונה ביותר אל היעד, פירוק החברה ויציאה לדרך חדשה.

תוכן עניינים
פירוק מרצון בהליך מזורז
דילוג לתוכן